สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการ UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล สำหรับทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

5/10/2565 11:44:57น. 812
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการ UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล สำหรับทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สนับสนุนพัฒนาการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม UP Academy ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่รวบรวมบทเรียนและหลักสูตรต่าง ๆ ให้บริการทั้งนักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลทั่วไป

Enroll Now 👉🏻👉🏻 https://academy.up.ac.th

ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/upacademy.official
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3542 (งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
e-mail: upili.lifelong@up.ac.th       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร / นายนพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร / นายนพรัตน์ ใจหมั่น   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
5/10/2565 11:44:57น. 812
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการ UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล สำหรับทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

#UP Academy
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน