คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา

17/10/2565 14:30:04น. 316
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน/สหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากหลักสูตรเคมี อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    สุดารัตน์ แซ่จ๋าว   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
17/10/2565 14:30:04น. 316
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน