การแสดงวิสัยทัศน์ สรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

1/11/2565 13:04:52น. 327
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
          วันจันทร์ที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ทำการประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
1/11/2565 13:04:52น. 327
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การแสดงวิสัยทัศน์ สรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

#อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา #การแสดงวิสัยทัศน์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน