การแสดงวิสัยทัศน์ สรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

1/11/2565 13:04:52น. 335
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
          วันจันทร์ที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ทำการประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
1/11/2565 13:04:52น. 335
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน