จัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ พร้อมทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ อพ.สธ.ม.พะเยา โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา คณะเกษตรฯ

1/11/2565 13:17:45น. 165
จัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ พร้อมทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ อพ.สธ.ม.พะเยา โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา คณะเกษตรฯ

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา โดยคณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดการประชุมสัมมนา โครงการการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าวฯ และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

 


อนึ่ง การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนแม่บท ฯ และแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องและนักวิจัยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแผนปฏิบัติการ ฯ ให้สอดคล้องตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งหน่วยงานภายนอกรวมทั้งสิ้น 131 ท่าน

  

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ พร้อมการแสดงนิทรรศการ ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ.     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
1/11/2565 13:17:45น. 165
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


จัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์ พร้อมทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ อพ.สธ.ม.พะเยา โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา คณะเกษตรฯ

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา
#sdg4 #sdg11 #sdg12 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน