นิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร เป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม R2M Boot Camp ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

5/11/2565 13:39:39น. 382
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Research to Market

นิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร เป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม R2M Boot Camp ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

 

นิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ทีม LYCHEE SEED เป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม R2M Boot Camp ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ในกิจกรรมดังกล่าวยังมีทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในภาคเหนือรวมกว่า 23 ทีม จาก 9 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว

โดยเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเรื่องเทคนิคการเขียน Business Model Canvas และการ Pitching อย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงรอบ Pitching จริง ผ่านการให้ความรู้โดยวิทยากรผู้มากความสามารถ 2 ท่าน ได้แก่ 1. คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Veget Deli 2. คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Co-Founder บริษัท แอร์พอเทลล์ จำกัด ทีมใดจะเป็น 9 ตัวแทนทีมนิสิตมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เข้าสู่ Research to Market: R2M ระดับประเทศ 25-26 พฤศจิกายน นี้ ร่วมติดตามลุ้นผลไปพร้อมกัน

สมาชิกในทีม LYCHEE SEED ประกอบด้วย

1. นางสาวณัชชา อำนา หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

2. นางสาวไอรดา รอดจันทร์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

3. นางสาวปัณธิตา สิริปิยานนท์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

4. นายฐิติวัฒน์ รีชีวะ หลักสูตรการตลาดดิจิตอล

5. นายสัจจพล แก้วใบงาม หลักสูตรการตลาดดิจิตอล

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

การส่งเสริมให้นิสิตได้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยองค์ความรู้ของตนเองและนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ถือเป็นปณิธานของทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พยายามส่งเสริมให้ทั้งบุคลากรและนิสิตมีผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมออกในเชิงพาณิชย์และมีการนำความรู้ไปช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
5/11/2565 13:39:39น. 382
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน