อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

9/11/2565 10:52:02น. 106
UPITI

อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงานสถาบันฯ นางสาวจารุณี มโหฬาร หัวหน้างานแผนงาน และนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ หัวหน้าศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในหัวข้อ Regional Science Park as National Platform? ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในระยะต่อไป ซึ่งการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของเครือข่ายมหาวิทยาลัยก่อตั้งจำนวน 15 แห่ง และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศรวม 44 แห่ง จะเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
9/11/2565 10:52:02น. 106
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน