วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ นำกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565

11/11/2565 16:42:13น. 148
#วิทยาลัยการจัดการ
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วย ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร หัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ และ ดร.วิลาสินี เขมะปัญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ(กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการ "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร "
     โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1.เพื่อสร้างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2.เพื่อปฎิบัติการไปสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรมด้านเชิงบริการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.เพื่อประเมินผล ตรวจสอบและปรับปรุงแผนและนวัตกรรมด้านเชิงบริการของแผนในรูปวงจร    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Somrudee.sr@up.ac.th   
11/11/2565 16:42:13น. 148
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ นำกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน