นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยในงาน “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”

15/11/2565 10:05:07น. 70
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ในพื้นที่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยแนวคิด BCG Model” ภายใต้แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ในงาน “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community) จัดขึ้นโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom 1-2 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท (S31 Sukhumvit Hotel) กรุงเทพมหานคร โดยได้นำเสนอถึงการดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน ต่อไป      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/11/2565 10:05:07น. 70
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยในงาน “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน