คณะนิติศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงตอนบน

15/11/2565 17:16:42น. 164
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระยุทธ หอมชื่น

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระยุทธ หอมชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงตอนบน ณ หอประชุมใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของระบบเหมืองฝาย และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้น้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยมีผู้ใช้น้ำและแก่เหมืองแก่ฝายเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระยุทธ หอมชื่น   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระยุทธ หอมชื่น   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
15/11/2565 17:16:42น. 164
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงตอนบน

#sdg15 #sdg17 #school of law # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน