คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

16/11/2565 14:25:26น. 118
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อแจ้งถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการฝึกงานนิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งติดตาม และรับทราบปัญหาระหว่างการฝึกงาน ดังนี้

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นำทีมโดยแพทย์หญิงกิตตยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้านิเทศแหล่งฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำทีมโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้านิเทศแหล่งฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
โดยได้รับการต้อนรับจาก แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยอาจารย์ครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกงาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

     และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลนครพิงค์ นำทีมโดยแพทย์หญิงกิตตยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้านิเทศแหล่งฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
16/11/2565 14:25:26น. 118
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

#คณะแพทยศาสตร์ #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน