สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส่งเสริมอาชีพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

17/11/2565 9:42:21น. 93
UPITI

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมหารือความร่วมมือด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งหารือติดตามความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมอาชีพประชาชน นำโดย รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล, ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีนโยบายขยายพื้นที่เรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพในศูนย์สามวัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา และศูนย์สามวัยตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ เป็นพื้นที่นำร่องต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
17/11/2565 9:42:21น. 93
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส่งเสริมอาชีพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน