คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี อาจารย์ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน ได้รับวุฒิบัตร

17/11/2565 15:33:00น. 91
แสดงความยินดีกับผศ.ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ ได้รับวุฒิบัตร


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพิมลพรรณ วงศ์เรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   phimonpan.wo@up.ac.th   
17/11/2565 15:33:00น. 91
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี อาจารย์ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน ได้รับวุฒิบัตร

#มหาวิทยาลัยพะเยา ##ทันตแพทยศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน