คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2022 ครั้งที่ 20

17/11/2565 15:43:05น. 83
ประชุมวิชาการ CPIRD2022
     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2022 ครั้งที่ 20 (CPIRD : Education for Better Healthcare) ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อเวทีแสดงผลงานวิชาการ และเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแพทย์ รวมถึงสร้างโอกาสในการพบปะ และเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการนักศึกษาแพทย์ และผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม ครั้งนี้ ณ โรงแรม ณ เวลา โฮเต็ล จังหวัดราชบุรี
     ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ฯ ดังกล่าว โดยผ่านรูปแบบ Oral Presentation ผู้นำเสนอ : นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี และนำเสนอผ่านรูปแบบ Poster Presentation ผู้นำเสนอ : นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,CPIRD2022   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
17/11/2565 15:43:05น. 83
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2022 ครั้งที่ 20

#คณะแพทยศาสตร์ #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน