คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการทำวิจัยโครงการวิจัยการแบ่งส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติ

22/11/2565 16:39:47น. 78
 Hackathon BUU Spine Dataset
     เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการทำวิจัยโครงการวิจัยการแบ่งส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางการใช้งานคลินิก ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Korea Institute of Oriental Medicine ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยในทีมประกอบด้วย นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง (หัวหน้าทีม มหาวิทยาลัยพะเยา), นายวันเฉลิม นัดดา (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ นายวรรัฐ บุญเชียง (นักเรียนค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านงานวิจัยทางคลินิก


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายแพทย์วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
22/11/2565 16:39:47น. 78
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการทำวิจัยโครงการวิจัยการแบ่งส่วนกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติ

#คณะแพทยศาสตร์ #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน