นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมโครงการประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการ BCG ภูมิภาค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23/11/2565 8:56:11น. 89
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ร่วมนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : ปลาส้ม จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยแนวคิด เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ในโครงการประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการ BCG ภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยมีอนุกรรมการ แผนงาน BCG ภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ และเจ้าหน้าที่ของ บพข. เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมติดตามโครงการในครั้งนี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการปข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้แผนงานกลุ่ม BCA ภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563 โดยโครงกล่าวดังกล่าวได้สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเสริมสร้างศีกยภาพด้านการแปรรูปให้กับชุมชนอีกด้วย      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2565 8:56:11น. 89
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมโครงการประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการ BCG ภูมิภาค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน