คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

24/11/2565 16:50:56น. 612
สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในจังหวัดพะเยา (กรณีกลุ่มนิสิตที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา)” ภายใต้โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ

โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือหลายภาคส่วน (inclusive partnerships) ในการขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในจังหวัดพะเยา (กรณีกลุ่มนิสิตที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา)
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้และประสบการณ์การทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบโจทย์และรับมือความท้าทายกับสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดพะเยาต่อไป
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่นักปฏิบัติทางวิชาการและวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนประเด็นและความรู้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
24/11/2565 16:50:56น. 612
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน