คณะศิลปศาสตร์รับมอบชุดหนังสือนิทานคุณธรรม “การพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ”

25/11/2565 16:11:49น. 130
คณะศิลปศาสตร์รับมอบชุดหนังสือนิทานคุณธรรม “การพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ”

     เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ให้การต้อนรับและรับมอบชุดหนังสือนิทานคุณธรรม จากอาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และ อาจารย์อุทุมพร ศักดิ์โสภิณ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ชุดหนังสือดังกล่าวฯ ผ่านโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา” โดยได้นำหลักคุณธรรม 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย การมีสุขภาพที่ดี ความสะอาด ความสามัคคี และ การมีน้ำใจ มาแต่งเป็นนิทานคุณธรรม 8 เรื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในดับประถมศึกษา ตลอดจนใช้เป็นสื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ผู้สนใจ โดยมีทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       

                               

ข้อมูล: อาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
25/11/2565 16:11:49น. 130
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน