วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

26/11/2565 16:19:21น. 199
#จัดการองค์ความรู้
             

        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จัดโดย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ หัวหน้าโครงการฯ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา และนายจุติบดี จันทรางศุ ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกหัวถนน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย สท.สุชาติ ดีแก้ว สมาชิกสภา เขต 1 เทศบาลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้การต้อนรับ

       โดยในครั้งนี้ ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว พร้อมได้จัดบรรยายหัวข้อ “เป็นเรื่อง เป็นเรา กระบวนการถอดอัตลักษณ์เพื่อออกแบบเรื่องราวและอัตลักษณ์ชุมชน” โดย นายวรรธนสกล รักปทุม ที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบรรายาหัวข้อ “พลังของความร่วมมือ พลังของเครือข่าย สู่พลังของชุมชน” โดย ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลังจากนั้น อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำ “กระต่ายน้อย” ของที่ระลึก โดย ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ และอาจารย์สุภาวดี ไหมเกตุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

        ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและเล่นเกมส์ตอบคำถามกับผู้เข้าร่วมอบรม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดย นายยัญชัย บุญใช้ (CEO บริษัท ไอ เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

        สำหรับโครงการดังกล่าว จัดโดย งานแผนงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถเกิดการสร้างอาชีพให้ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มีผู้สนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ธนาคารออมสิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุเพอร์ร่า (SUPURRA) และกลุ่มวางลูกแก้วจักรพรรดิปรับภพภูมิดวงวิญญาณ

     

facebooktwitterline


ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
26/11/2565 16:19:21น. 199
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน