คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดแนะแนวอาชีพ “นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนทางการลงทุน”

29/11/2565 14:21:23น. 331
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดแนะแนวอาชีพ “นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนทางการลงทุน” พร้อมแนะนำโครงการ FIN Architect ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องภูกามยาว 2 (PKY2) อาคารเรียนรวมภูกามยาว (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวทักทายทีมผู้จัดงานจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากคุณเจนจิรา ลวดเงิน ผู้จัดการชั้น 2 (ส) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับอาจารย์อัศวเทพ อากาศวิภาต อาจารย์ประจำหลักสูตรการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ภายในกิจกรรมได้มีการแนะแนวอาชีพ “นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนทางการลงทุน” ให้กับนิสิตที่สนใจ และได้สร้างความเข้าใจกับโครงการ “BANGKOK LIFE FIN ARCHITECT : สถาปนิกทางการเงินซึ่งเป็นโครงการที่มาแรงและเป็นประโยชน์ให้แก่นิสิต จากผลงานที่การันตีด้วย “รางวัลแห่งเกียรติยศ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจตุรงค์ ศิลป์วิทยารักษ์ ตำแหน่ง Business Development Manager เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองอัตราการว่างงานในประเทศไทย (ทั่วไปประเทศ) ต้องการให้เด็กจบใหม่สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
29/11/2565 14:21:23น. 331
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน