นิสิตคณะเกษตรฯ ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ เวทีการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10

2/12/2565 13:51:25น. 258
นิสิตคณะเกษตรฯ ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ เวทีการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10

นิสิตคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ทีม BEE PLUS ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเหนือเพื่อไปแข่งขันต่อระดับประเทศในเวทีการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10

 


ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ทีมนิสิตซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำผลงาน “อาหารเกสรเทียมสำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์”ซึ่งเป็นเนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถนำพัฒนาต่อยอดหรือถ่ายทอดไปสู่การผลิตสินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์เข้าร่วมกิจกรรม R2M Boot Camp ระดับภาค(เหนือ) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือทั้ง 8 มหาวิทยาลัย รวมกว่า 24 ทีม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการแข่งขันทีมนิสิตได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบประเทศ จากทั้งหมด 23 ทีม 9 มหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) อีกทั้งยังได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการสนับสนุน 5,000 บาท

สมาชิกในทีม BEE PLUS ประกอบด้วย
1.นายศุภคม คล้ายโตนด สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
2.นางสาวอริสรา มณีกลัด สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
3.นางสาวฉัตชฎาภรณ์ หมื่นคำตัน สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
4.นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
5.นายทรงพล สว่างมงคลชัย สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/12/2565 13:51:25น. 258
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะเกษตรฯ ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ เวทีการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน