โครงการ Phayao Local Designer คว้ารางวัล Creative Design Awards 2022

6/12/2565 10:16:57น. 98
UPITI

     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับโครงการ Phayao Local Designer ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit SID) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 หัวหน้าโครงการ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ประจำปี 2565 Creative Design Awards 2022 ในสาขา STUDENT PROJECT AND UNIVERSITY PROJECT ภายใต้ผลงานโครงการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิทัลและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น (Phayao Local Designer) และได้นำผลงานจัดแสดงนิทรรศการในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022 (Chiang Mai Design Week 2022) ระหว่างวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

     โดยการออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นการช่วยยกมาตรฐานด้านภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ เปิดโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลเป็นกลไกนำความเจริญกลับมายังผู้ผลิตและท้องถิ่นนั้นๆตามลำดับ โดยโครงการได้จัดทำออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิทัลและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ที่จะสามารถสะท้อนและสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ในจังหวัดพะเยา ซึ่งจะสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
6/12/2565 10:16:57น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการ Phayao Local Designer คว้ารางวัล Creative Design Awards 2022

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน