สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับสำนักงานงบประมาณ เพื่อประชุมหารือและตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเย

26/12/2565 16:19:41น. 290
งบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา
          มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในการลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือและตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และนางสาวณัฐชา กิจจา เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” (อพ.สธ.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ งานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทย รวมทั้งโครงการในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ สวนป่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการฯ 12 หลัง)   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ / นางสาวณัฐชา กิจจา งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
26/12/2565 16:19:41น. 290
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับสำนักงานงบประมาณ เพื่อประชุมหารือและตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเย

#งบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน