สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา

26/12/2565 16:26:05น. 286
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา
           วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวน กิจกรรมในโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566 เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดพะเยา ให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวณัฐชา กิจจา งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ / นางสาวณัฐชา กิจจา งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
26/12/2565 16:26:05น. 286
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา

#แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน