กิจกรรมสร้างสรรค์ บูรณาการร่วมกัน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกองกิจการนิสิต และหน่วยกิจกร

4/1/2566 21:49:09น. 131
ประกวดธิดาข้าวทิพย์ประจำปี2566
          กิจกรรมสร้างสรรค์ บูรณาการร่วมกัน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กองกิจการนิสิต และหน่วยกิจกรรมเวียง จัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ประจำปี 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 4 มกราคม 2566 เริ่มกิจกรรมเวลา 16.30 น. เพื่อคัดเลือก ธิดาข้าวทิพย์ประจำปี 2566 ปฏิบัติหน้าที่ กวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส เป็นหนึ่งใน ขนมมงคล ที่นำมาทำบุญข้าวใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กวนข้าวทิพย์ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ อารามหลวงวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยา ในปีนี้ผู้เข้าประกวด ได้ทำการโชว์ตัวและแนะนำตัวพร้อมตอบคำถามคีย์เวิร์ด ที่ทางคณะกรรมการหน่วยกิจกรรมเวียงได้จัดทำ และคัดสรรผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งธิดาข้าวทิพย์ ในปีนี้ และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้าร่วมเป็นกำลังใจ และเป็นประธานในการมอบรางวัล ประจำปี พร้อมทั้งให้โอวาทกับนิสิต ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้
          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณกองกิจการนิสิต และหน่วยกิจกรรมเวียง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประกวดธิดาข้าวทิพย์ประจำปี 2566 และขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ ในวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ อารามหลวงวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเพ็ชร พงษ์เฉย งานพัฒนานวัตกรรมการเียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
4/1/2566 21:49:09น. 131
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมสร้างสรรค์ บูรณาการร่วมกัน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกองกิจการนิสิต และหน่วยกิจกร

#ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง
#sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน