คณะ ICT ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”

15/1/2566 10:47:50น. 79
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse
          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดการจัดอบรมออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง ” ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดขึ้น สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคตให้กับครู เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียนให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต โดยมีอาจารย์ภควัส บุตรศรี และอาจารย์ วรรณวจี ครุฑน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
15/1/2566 10:47:50น. 79
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบMetaverse #CG_ICT #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน