หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดโครงการค่ายอาสาอนามัยชุมชน ครั้งที่ 3

16/1/2566 20:00:00น. 87
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดโครงการค่ายอาสาอนามัยชุมชน ครั้งที่ 3

ในวันที่ 14-15 มกราคม 2566

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดโครงการค่ายอาสาอนามัยชุมชน ครั้งที่ 3 ณ ตำบลผาช้างน้อย  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานสาธารณสุขในพื้นที่ตามปรัชญามหาวิทยาลัยพะเยา “ประสบการณ์สร้างปัญญา”

ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรฯ

โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย, ให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารั้วและพื้นที่โดยรอบศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อยโดยแกนนำนักศึกษาสาขาอนามัยชุมชน และบริการฝังเข็มโดยแกนนำนักศึกษาสาขาแพทย์แผนจีน ได้รับการต้อนรับจาก ผอ.รพ.สต.บ้านปางค่า, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยและประชาชนตำบลผาช้างน้อยเป็นอย่างดี   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
16/1/2566 20:00:00น. 87
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดโครงการค่ายอาสาอนามัยชุมชน ครั้งที่ 3

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน