วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสันจกปก จังหวัดพะเยา

17/1/2566 15:28:36น. 314
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสันจกปก จังหวัดพะเยา
   ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2566 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสันจกปก ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา และตัวแทนนิสิตทุกแขนงวิชา จำนวน 45 คน เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู และเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ สุนทรียภาพ และสุขภาพ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและชุมชน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
17/1/2566 15:28:36น. 314
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน