กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดช่อของขวัญแสดงความยินดี สู่การเป็นผู้ประกอบการ

19/1/2566 16:59:26น. 61
ช่อของขวัญ
📌📌หน่วยพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่วคามเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดช่อของขวัญแสดงความยินดี สู่การเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2566 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMEBR ONE ที่ผ่านมา โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มอบหมายให้ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวทักทายนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ภายในมีกิจกรรมการทำเครื่องจักสาน ซะลอมใส่ของ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย คุณผัดแก้ง งามเมือง การจัดช่อของขวัญแสดงความยินดี การจัดช่อดอกไม้และการจัดดอกไม่ในรูปแบบต่าง ๆ วิทยากรโดย คุรภานุ บุญธรรม


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
19/1/2566 16:59:26น. 61
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดช่อของขวัญแสดงความยินดี สู่การเป็นผู้ประกอบการ

#sdg4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน