คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรมภาคบรรยายพร้อมภาคปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่องการวางแผนด้าน Logistic and Supply chain ทางด้านการธุรกิจดิจิทัล

20/1/2566 18:06:52น. 524
Logistic and Supply chain
         เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่” ภายใต้โครงการสถาบันการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการอบรมในภาคบรรยายพร้อมภาคปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่องการวางแผนด้าน Logistic and Supply chain ทางด้านการธุรกิจดิจิทัล (Logistic and Supply chain of Digital Business) โดยมีคุณพันธ์ภูวดล จารุโชติรัตนสกุล กรรมการผู้จัดการ โรงคั่วกาแฟพะเยา และคุณวีรยุทธ์ เมืองวงค์ หัวหน้าควบคุมคุณภาพ โรงคั่วกาแฟพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ด้านการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่งกาแฟ ในยุค Digital เพื่อการจัดการด้านการขายอย่างยั่งยืน
            จากนั้นทางคณะผู้จัดอบรมได้นำผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและประชาชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงคั่วกาแฟพะเยา เพื่อเยี่ยมชมโกดังเก็บสารกาแฟ ห้องคัดเมล็ด และห้องคั่วกาแฟ และมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 ฐานองค์ความรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 ห้องคัดเมล็ด ฐานที่ 2 คั่วกาแฟ ฐานที่ 3 Slow Bar Coffee ฐานที่ 4 Speed Bar (Espresso Machine) และฐานที่ 5 Espresso Unplugged โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงคั่วกาแฟ เป็นวิทยากรสาธิตและให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละฐาน พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงตามฐานต่าง ๆ


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/1/2566 18:06:52น. 524
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน