SEEN – เข้าร่วมอบรมโครงการ SROI

24/1/2566 15:14:42น. 127
University of Phayao
เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2566 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งบุคลากรในสังกัด นำโดย ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ ผู้ช่วยคณบดี และดร.นพรัตน์ สุริยะไชย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการวิจัย Social Return on Investment (SROI) จัดขึ้นโดยศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิทยากรบรรยายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRIX ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการเพิ่มทักษะ เทคนิค และพัฒนาวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม เพื่อต่อยอดการดำเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายนพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
24/1/2566 15:14:42น. 127
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN – เข้าร่วมอบรมโครงการ SROI

#SEEN UP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน