ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25/1/2566 15:49:04น. 90
เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล

     วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล” ในการดำเนินโครงการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล และปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฏหมายคุ้มครองส่วนบุคคล และ กฏหมายความมั่นคงปลอดัยไซเบอร์ โดยมีระยะเวลาในการจัดโครงการ 1 วัน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสรสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

     ปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมทางออนไลน์มีความหมายครอบคลุมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government) ซึ่งนับวันมีปริมาณการใช้งานเพิ่มมากขึ้นและมีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน

     มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ และอาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธิตินนท์ มณีธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   thitinon.ma@up.ac.th   
25/1/2566 15:49:04น. 90
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล
#sdg4 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน