ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ ผ่านภาพถ่ายในนิทรรศการ "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง"

25/1/2566 23:19:51น. 92
ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง2566
          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาให้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 มาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ได้จัดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง และสร้างสรรค์ขบวนแห่ข้าวใหม่ข้าวทิพย์ทางน้ำไปถวายพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ ด้วยขบวนเรือพายน้อยใหญ่ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในพะเยา เกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจ และสามารถใช้เป็นภาพสื่อสารประชาสัมพันธ์ความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดพะเยาและภูมิทัศน์ของกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงาม
          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" และมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดภาพถ่ายทั้งหมด 5 รางวัล รวมถึงมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกวดธิดาข้าวทิพย์ประจำปี 2566 อีกจำนวน 5 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ ผู้เข้าประกวดภาพถ่าย และประกวดธิดาข้าวทิพย์ประจำปี 2566 ภายในงานทีมบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์  รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี  รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการฯ และเยี่ยมชมภาพถ่ายทั้งหมดภายในงานร่วมกัน พร้อมรับฟังสรุปผลการประกวดรางวัลทั้ง 2 ประเภท ได้แก่
รายชื่อผู้ที่ได้รางวัลประกวดภาพถ่าย รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวถกลรัตน์ เศรษฐธนวรกุล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายสงกรานต์ แก้วคำฟู
รางวัลชมเชย ๑ เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ นายนพดล เชี่ยวพาณิชย์กุล
รางวัลชมเชย ๒ เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ นายนพดล เชี่ยวพาณิชย์กุล

รายชื่อผู้ที่ได้รางวัลธิดาข้าวทิพย์ รับเกียรติบัตร (เงินรางวัลรับไปแล้วในวันประกวด 4 ม.ค. 2566)
รางวัลที่ 1 นางสาวอนิตยา นรสาร นิสิตคณะนิติศาสตร์
รางวัลที่ 2 นางสาวสุจิรา เวสา นิสิตวิทยาลัยการศึกษา
รางวัลที่ 3 นางสาวอุบลฉาย ลายใส นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รางวัลชมเชย นางสาวศุภิสรา ปาสา นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รางวัลชมเชย นางสาวปริญากรณ์ แสนสุข นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

          ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ช่างภาพมืออาชีพ และผู้ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีร่วมประชันฝีมือการถ่ายภาพ เป็นการกระตุ้นผลักดันและให้กำลังใจแก่ช่างภาพในการพัฒนาทักษะฝีมือการถ่ายภาพ และสามารถนำภาพถ่ายมาใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ในในการทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดพะเยาได้ ยกเว้นกรณีที่นำไปใช้ในทางธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น

ติดต่อขอไฟล์ภาพได้ที่
Pagefacebook : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
Facebook : UPILI
www.upili.up.ac.th
โทร.0 5446 6666 ต่อ 3806-7       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
25/1/2566 23:19:51น. 92
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ ผ่านภาพถ่ายในนิทรรศการ "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง"

#ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน