ศูนย์ RACE จัดบรรยายพิเศษ “การเขียนงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

31/1/2566 18:13:57น. 80
การเขียนงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเขียนงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้ารับฟังการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงให้ทราบถึงขั้นตอนสู่เส้นทางในตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นและจริยธรรมในงานวิจัย ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
31/1/2566 18:13:57น. 80
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์ RACE จัดบรรยายพิเศษ “การเขียนงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

##มหาวิทยาลัยพะเยา ##คณะวิศวกรรมศาสตร์ ##RACE
#sdg4 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน