คณะผู้บริหาร และคณาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

6/2/2566 11:03:17น. 78
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และคณะ


ซึ่งการพบปะดังกล่าวได้นำไปสู่การปรึกษาหารือเกี่ยวกับปรับปรุงหลักสูตร และการผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมร่วมกัน อีกทั้งได้เข้าพบปะกับนิสิตในโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำแนวทางการทำงานก่อนการรับเข้าบรรจุการทำงาน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตยาภรณ์ วรรณมณี   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
6/2/2566 11:03:17น. 78
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะผู้บริหาร และคณาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน