นักเรียนโครงการ วมว. สาธิต มพ. เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “Thailand International Science Fair 2023 (TISF2023)”

14/2/2566 14:48:07น. 138
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “Thailand International Science Fair 2023 (TISF2023)” โดย นางสาววรัทยา ธนกันต์ธัช นางสาวกิตติมา ตาคำ และนางสาวสุพัดชา สมควร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเฝ้าฯและเป็นส่วนหนึ่งใน 76 โครงงาน ที่ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการกับนักเรียน 16 ประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งนักเรียนได้นำเสนอโครงงาน เรื่อง Photosynthesis of Medical Cannabis Plant โดยมีบริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด ร่วมกับ ผศ.ดร.อัญชลี ใจดี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Dr. Wolfgang Pfeiffer จาก University of Salzburg ออสเตรีย สนับสนุนงานวิจัย และอาจารย์ชัชวาล วงค์ชัย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเดินทางและเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้สนับสนุนเพื่อให้นักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนาและยกระดับความรู้และการทำวิจัยไปพร้อม ๆ กัน ภายใต้แนวคิด “Mapping Out the Future” โดยมีโรงเรียนชั้นนำในต่างประเทศ และโรงเรียนในประเทศไทย มากกว่า 200 คน จาก 50 ประเทศ ทั่วโลก เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom Meetings ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
14/2/2566 14:48:07น. 138
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักเรียนโครงการ วมว. สาธิต มพ. เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “Thailand International Science Fair 2023 (TISF2023)”

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการวมว.
#sdg4 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน