กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566

24/2/2566 10:44:01น. 402
กองแผนงาน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กองแผนงาน นำโดย นายฤทธิชัย มณีทิพย์ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และ นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1/2566 โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ รวมทั้งมีการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และมีการบรรยายในหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุรวมถึงประเด็นปัญหาและข้อสงสัยของการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และถามตอบปัญหาพัสดุ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
24/2/2566 10:44:01น. 402
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน