มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ การจัดการพลังงานทดแทน ณ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

24/2/2566 13:38:59น. 656
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยนายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และหัวหน้างานกองอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.กิตติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ การจัดการพลังงานทดแทน

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงษ์ กรีฑาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัย โดยติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.9 MW. ซึ่งดำเนินโครงการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงาน งานสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา

จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมการจัดสวน การตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และพัฒนาภูมิทัศน์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย การจัดการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและเพาะชำขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นคำมอกหลวง ซึ่ง เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งผลให้เกิดแนวคิดการพัฒนาในมุมมองที่แตกต่างกันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป            

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์ ,จงกลณี ลอยประดิษฐ์   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์ , นพรัตน์ คำปุก   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
24/2/2566 13:38:59น. 656
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน