งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5

17/3/2566 11:13:11น. 103
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5
ประมวลภาพกิจกรรม ในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5 "ภูมิปัญญาแห่งความงามจากสมุนไพรสู่นวัตกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งธีมในครั้งนี้คือ ชะลอวัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "The 5th UP Cosmetic and Aesthetic Exhibition 2023; Ayurvedic Beauty : Ageless and Go Green” โดยงานนิทรรศการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบูรณา การเรียนการสอนและประเมินสมรรถนะนิสิตในหลากหลายรายวิชา ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่งสีผิว
3) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
4) สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง
5) สุคนธบำบัด
6) เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอาง
7) เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอาง
8) การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องสำอาง
9) ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
10) กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องสำอาง
11) การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจสุขภาพและความงาม
โดยงาน exhibition ครั้งนี้ได้มีการจัดการนำเสนอในรูปแบบ academic presentation และ pitching presentation นั้นได้การอนุเคราะห์จากกันนั้นในงานยังมีการคณาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญในคณะเภสัชศาสตร์และต่างสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการตลาด รวมถึงการประเมินจากผู้ประกอบการทั้งในส่วนของวิสหกิจชุมชน และบริษัทภาคเอกชน กับผลงานนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางต่อการนำสมุนไพรมาพัฒนาสู่นวัตกรรมเครื่องสำอาง โดยมี บริษัทและ วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอางร่วมประเมิน ดังนี้
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
1.อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์
2.อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงศ์
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีม
1.นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา
บริษัท นิวทริน่า ไบโอเทค จำกัด
1.คุณภัสร์พิชชา รักษ์อัศวโภคิน
2.คุณปวริศร์ รักษ์อัศวโภคิน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติแม่อิง
1.คุณเอกรินทร์ ลัทธศักย์ศิริ
บริษัท แสงดี เนเจอร์เฮิร์บ จำกัด
1.คุณสุรีรัตน์ นามวงศ์ (แทน) คุณจินตนา จันจองคำ
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น อินกรีเดียนส์ (ที) จำกัด
1. คุณฐิติพงศ์ เอี่ยมวราพันธุ์
2. คุณบุศราวดี อมรโชติพันธ์
กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม
1.รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ศุภางค์ คนดี
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์
4.ดร.ภญ.พิมพ์ชนก จรุงจิตร
5.ดร.ภญ.อาทิตา ดิตส์ตรา
พร้อมกันนี้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีการส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากใบมะขามเปรี้ยวด้วยนวัตกรรมไมเซลล่าร์ชีวภาพ ให้กับ วิสาหกิจชุมชนพระธาตุขิงแกง ต. พระธาตุขิงแกง อ. จุน จ. พะเยา ซึ่งเป็นงานที่สร้างสรรค์จากนิสิตภายงาน exhibition ของนิสิตรุ่นที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ทางวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับผลงานของนิสิตทุกๆคน และขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลในงานนิทรรศการครั้งนี้


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    ทีม ธราดล จำรัส และ คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์รณิศ เจริญจิตติชัย หัวหน้าโครงการ   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
17/3/2566 11:13:11น. 103
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5

#สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง #คณะเภสัชศาสตร์ #งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
#sdg4 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน