มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Global Campuses Foundation

21/3/2566 22:57:04น. 98
Global Campuses

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Mr. James R. Tewksbury , Director of International Affairs, Global Campuses Foundation พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท และคุณยุทธพล  ดำรงชื่นสกุล ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ องค์กรคนพิการทางการเคลื่อนไหว (Global Campuses Foundation) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือความร่วมมือด้านการดูแลคนพิการในสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมความพิการ (Disability Culture) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกในการทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอาสาแบบข้ามผ่านข้อจำกัดทางร่างกาย ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนพิการและคนไม่พิการ   

ท้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ  (DSS) เป็นผู้แทนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการสนับสนุนการดูแลนิสิตพิการ การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตสำหรับนิสิตพิการ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความพิการ (Disability Culture) ตลอดจนการหารือความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ Global Campuses Foundation ต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
21/3/2566 22:57:04น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Global Campuses Foundation

#sdg1 #sdg8 #sdg10 #sdg17
#sdg1 #sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน