มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ตสร้างเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

23/3/2566 13:39:07น. 411
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต สร้างเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต
สร้างเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
             มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ (Benguet State University, Philippines) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย Agri-Aqua Technology Business Incubator (AATBI) จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์ มีความประสงค์จะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย AATBI กับเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีของประเทศไทย โดย Dr. Ruth C. Diego Director of the Agri- based Technology Business Incubator Center (ATBI) Benguet State University และคณะได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
             วันที่ 22 มีนาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารพร้อมกับผู้ประกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ มาศึกษาการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปสตรอว์เบอร์รีคณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ UP Innoshop สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ Phayao learning city ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และครั้งนี้ได้นำคณะผู้บริหารพร้อมกับผู้ประกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มาศึกษาการดำเนินงานของ 3 มหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการศึกษาดูงาน ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2566 นี้
 


Print Friendly and PDF

มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ตสร้างเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

#เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต #Benguet State University # Philippines ##UniversityOfPhayao #ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง #Phayao learning city #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #อุทยานวิทยาศาสตร์ UP Innoshop # ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง #ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน