อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้มอบเครื่องดื่ม

29/3/2566 14:34:03น. 274
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้มอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า กองอาคารสถานที่ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองอาคารสถานที่จึงขอขอบคุณมา ที่นี้    

facebooktwitterline


ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
29/3/2566 14:34:03น. 274
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้มอบเครื่องดื่ม

#sdg3 #sdg11 #sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน