คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

20/4/2566 11:20:02น. 119
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ในฐานะผู้แทนของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมหารือกับคณบดีคณะภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในลำดับต่อไป


     On March 26-29, 2023, Asst. Prof. Dr. Khomkrit Tachom, Associate Dean for Academic Affairs and Assoc. Prof. Dr. Warawat Sriyabhaya, Head of Doctor of Philosophy in Thai Language Program attended an academic conference at Supanuwong University, Lao People's Democratic Republic. At that time, on behalf of the School of Liberal Arts, University of Phayao, they also held discussions on future postgraduate level student academic activities of collaboration with the Dean of the Faculty of Languages, Supanuwong University.


ข้อมูล / ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ข่าว: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
20/4/2566 11:20:02น. 119
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน