กองอาคารสถานที่ ดำเนินการขุดลอกทางน้ำธรรมชาติ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง

15/5/2566 15:54:12น. 454
กองอาคารสถานที่

      กองอาคารสถานที่ งานสวนและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการขุดลอกทางน้ำธรรมชาติ และทางระบายน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา วัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีน้ำใช้ในฤดูร้อน ตามแผนงานการปรับปรุงเส้นทางน้ำไหลของกองอาคารสถานที่ เป็นการรวบรวมน้ำให้ไหลลงสู่แหล่งกักเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในหลายวันมานี้ ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย จึงส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก นั้น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสวนและภูมิทัศน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
15/5/2566 15:54:12น. 454
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน