คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

18/5/2566 8:55:02น. 723
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

          เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา และ ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิชาการศึกษา เข้าหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันและสถานประกอบการ เพื่อทำความเข้าใจและหารือแนวทางในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ กับหลักสูตรภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีรายชื่อสถาบันและสถานประกอบการดังต่อไปนี้ 


1. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2. ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทางการแพทย์ ไอโอเทค สวทช.
4. บริษัทวธูธรจำกัด โรงงานผลิตเครื่องสำอาง พร้อมบริการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง ครบวงจร มาตรฐาน GMPPlus+ 
5. ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


          ทั้งนี้สถาบันและสถานประกอบการดังกล่าว ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี จึงพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคตต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
18/5/2566 8:55:02น. 723
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน