นักวิจัย SEEN ร่วมแสวงความร่วมมือและเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ

18/5/2566 10:35:02น. 633
University of Phayao
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี และนักวิจัยหัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศ UoE เข้าร่วมประชุมและแสวงความร่วมมือในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 และ The 12th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

"Clean Environment towards Climate Neutrality and SDGs"

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 22 สวสท. เจ้าภาพหลักโดยมีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสนับสนุนด้านวิชาการด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยาย นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบโปสเตอร์โดยกำหนดการประชุมวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
18/5/2566 10:35:02น. 633
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน