สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนางานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสุขภาพ

18/5/2566 12:05:01น. 184
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนางานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสุขภาพ
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์สันติพันธ์ เฉียบแหลม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ นิสิตอนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนานนิติศาสตร์ ชั้นปี 4 นิสิตอนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนานเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 4 นิสิตอนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนานนิติศาสตร์ ชั้นปี 3 และนิสิตอนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนานเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนางานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสุขภาพ ณ หมู่บ้านปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย หมู่บ้านผาแดง ตำบลศรีถ้อย และหมู่บ้านป่าเมี่ยง ตำบลเจริญราษฎ์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โดยมีกิจกรรมการศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูง ประชาคมความต้องการของชุมชน ศึกษาบริบทชุมชน เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชน และเพื่อให้นิสิตได้บูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงานในชุมชนต่อไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์สันติพันธ์ เฉียบแหลม   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์สันติพันธ์ เฉียบแหลม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
18/5/2566 12:05:01น. 184
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนางานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสุขภาพ

#University Of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP # มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน