คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค: การเช่าหอพัก อาคารเพื่ออยู่อาศัย

19/5/2566 11:03:41น. 8961
UPLAW
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ร่วมกับ สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค: การเช่าหอพัก/อาคารเพื่ออยู่อาศัย ภายใต้โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และว่าที่ รต.อภิสิทธิ์ ชำนาญยา หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยาศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาวิชาการดังกล่าว ในการนี้ได้มีตัวแทนนิสิต นายอภิสิทธิ์ ติยะกว้าง รองประธานสภานิสิต นางสาวสุภาภรณ์ โต๊ะน้อย สภานิสิต นายธนาวัฒน์ ยามูล นายกองค์การนิสิต พร้อมนิสิตจำนวน 20 คน เข้าร่วมรับฟัง ถาม - ตอบ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหอพัก เงินประกัน ค่าเช่าล่วงหน้า การเลิกสัญญา รวมทั้งได้รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


    

facebooktwitterline


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
19/5/2566 11:03:41น. 8961
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน