คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

20/5/2566 0:50:58น. 740
โครงการปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้นิสิตได้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาทแก่นิสิตใหม่ กิจกรรมในงานดังกล่าวประกอบด้วยการแนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 การลงทะเบียนเรียนและการยื่นคำร้องต่างๆ การให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพนิสิตเพื่อให้มีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) รวมถึงทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ ห้อง CE05202 อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
20/5/2566 0:50:58น. 740
Print Friendly and PDF

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

#โครงการปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน