คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565

23/5/2566 10:46:08น. 626
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์จาริญา ธนบริบูรณ์ และอาจารย์ธัญจิรา ไชยแสน อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 เพื่อติดตาม และรับทราบปัญหาระหว่างการฝึกงานของนิสิต นำมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนนิสิตต่อไป

สำหรับการเข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
     1. รายวิชาปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย และวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลแม่กา

     2. รายวิชาการฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลปง และโรงพยาบาลแม่ใจ

     3. รายวิชาการฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเทิง โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลสูงเม่น และโรงพยาบาลร้องกวาง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
23/5/2566 10:46:08น. 626
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน