คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตร “อบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” รุ่นที่ 1

28/5/2566 17:46:26น. 5476
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรม หลักสูตร “อบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2566 จำนวน 36 ชั่วโมง เพื่อให้บริการทางวิชาการทางด้านกฎหมายหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้ให้มากขึ้นแทนการฟ้องคดี

โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมระงับข้อพิพาท ,คุณชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพระปกเกล้า ,ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ,ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากร

ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน ผู้ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
28/5/2566 17:46:26น. 5476
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน